Corona update

Corona update
16 maart 2020 @Maxime

Via deze weg willen we u graag informeren over hoe uw COOP-apotheker helpt om het corona-virus in te dijken. Wij nemen onze taak in de zorgsector met de grootste verantwoordelijkheid op. We willen ook bijzonder sterk meewerken aan het in toom houden van de corona-epidemie om onze capaciteit in de ziekenhuizen te bewaken.

Info van de overheid

Hieronder de maatregelen die we nemen om u, de bevolking en onszelf maximaal te beschermen:

 • Mensen die ziekte-symptomen hebben of in een risicogroep zitten (vb. 65+, hart- of longproblemen, immuunproblemen, …), vragen we om thuis te blijven. Laat iemand anders naar de apotheek komen om je medicatie. Er zijn tal van initiatieven onder de bevolking om mensen elkaar te laten helpen.
 • We nemen de hoogste hygiënische maatregelen in de apotheek
   • We laten enkel de patiënten die bediend worden, in de apotheek. De anderen wachten buiten in open lucht, met voldoende afstand (>1,5 m) van elkaar.
   • We vragen patiënten bij binnenkomst om de handen te desinfecteren.
   • We verluchten onze apotheken zeer regelmatig en desinfecteren alle contactoppervlakken.
   • We vragen om de richtlijnen van de overheid te allen tijde te respecteren:
     • Was en ontsmet je handen regelmatig en grondig.
     • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
     • Raak je gezicht niet aan met je handen.
     • Vermijd handen geven.
     • Vermijd nauw contact met andere personen.
   • Hou voldoende afstand van de apotheker (>1,5 m), zodat wij onze zorgverlening kunnen blijven garanderen.
   • Wij aanvaarden enkel Bancontact betalingen.
   • Wij vragen om zelf geen producten uit de rekken te nemen, maar u door de apotheker te laten bedienen.
   • U kan producten vooraf reserveren, om zo tijd aan de apotheek uit te sparen. Dit gebeurt bij voorkeur via telefoon. Dit kan eventueel ook via mail en reservatieformulier.
   • Wij stellen alles in het werk om uw noodzakelijke medicatie en preventiemiddelen te kunnen blijven garanderen.

Draag zorg voor jezelf, je naasten en de bevolking. Dit is een crisissituatie waarbij we het collectief belang en de volksgezondheid voorop moeten stellen, met tijdelijke ingrijpende maatregelen die niet altijd even aangenaam zijn.

We hopen op ieders begrip, medewerking, solidariteit en verantwoordelijkheid.