Inspiratiesessies voor coöperaties op 5 oktober, 19 oktober en 16 november in Vooruit Gent – georganiseerd door Anseelefonds

Inspiratiesessies voor coöperaties op 5 oktober, 19 oktober en 16 november in Vooruit Gent – georganiseerd door Anseelefonds
5 september 2019 @Maxime

Zoals je wellicht weet, is sedert 1 mei een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van kracht. Hoeft het nog een betoog dat dit een grote impact op jouw coöperatieve vennootschap heeft?

Het gaat er niet alleen om de statuten aan te passen om wettelijk in orde te zijn. Een aantal dwingende en minder dwingende bepalingen in deze nieuwe wet vormen ook en vooral een uitgelezen kans om jouw coöperatieve eigenheid in de praktijk te verbreden en te verdiepen.

Met haar gratis inspiratiesessies op zaterdagvoormiddag 5 oktober, 19 oktober en 16 november, zal het Anseelefonds je hiermee helpen. Jouw gidsen zijn historici, economen, filosofen, … maar ook en vooral jouw coöperatieve collega’s met wie je in dialoog kan gaan. Dat spreekt vanzelf!

Praktisch:

Mis deze inspiratiesessies niet. Schrijf je nu in voor 1 of meerdere sessies via onderstaande knoppen! Vermeld zeker de namen van diegenen waarvoor je inschrijft.

 • Sessie 1: 05/10/2019 Coöperatieve waarden en principes: wat kan hun historische achtergrond ons leren om niet uit te glijden op het glibberige pad tussen intenties en realisaties?

Coöperatieve waarden en principes: eeuwenoud en springlevend?

We hebben bijna 150 jaar geduld moeten oefenen. Maar eindelijk verplicht het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat coöperatieve vennootschappen de toepassing van de coöperatieve waarden en principes in hun statuten moeten inschrijven.

Gelukkig hebben coöperaties niet zo lang gewacht om deze in de praktijk te brengen. Sterker nog: de allereerste coöperatie die in 1844 het daglicht zag, hanteerde totaal andere spelregels dan de andere types vennootschappen: democratische besluitvorming, anders omgaan met winst, … Het zijn net deze principes waardoor onze wetgever zich bijna 200 jaar later liet inspireren. En die ook en vooral nog altijd de inspiratiebron vormen voor talloze coöperaties, van Argentinië tot Zambia. Van Aalst tot Zoutleeuw.

De coöperatieve principes (ICA-principes) lijken dus eeuwigheidswaarde te hebben. Dit in tegenstelling tot de coöperaties zelf. Waarvan er in de loop der tijden velen kwamen, maar ook velen heengingen.

  • Verdwenen ze van het toneel door zich te rigoureus vast te klampen aan de principes? Kregen ze net de genadeslag toen ze hun principes opgaven? Of lijkt de levenscyclus van een onderneming, al dan niet een coöperatie; heel sterk op die van de mens? Veel pieken en dalen, met vroeg of laat het onvermijdelijke einde?
  • Wat leert de geschiedenis ons om niet uit te glijden op het glibberige pad tussen de intenties en de realiteit?
  • Wat zegt de nieuwe wet nu precies over de toepassing van de coöperatieve principes (ICA-principes)?
  • Hoe gaan coöperaties hier in de praktijk mee om?

Het antwoord op deze en nog veel andere vragen krijgt u op deze inspiratiesessie!

Programma

– 09u00: Ontvangst met koffie
– 09u30: Verwelkoming en situering: Alain Clauwaert – voorzitter AnseeleFonds
– 09u45: Historische situering: Geert van Goethem – directeur AMSAB/ISG
Download hier de presentatie: 1 – Geert van Goethem – coop0510

– 10u30: Wat zegt het nieuwe wetboek van vennootschappen: Peter Bosmans – directeur Febecoop
Download hier de presentatie: 2 – Peter Bosmans
– 11u00: Pauze
– 11u15: Praktijkcase Wooncoop: Karel Lootens
Download hier de presentatie: 3 – wooncoop_presentatie_191004_anseele
– 11u45: Dialoog tussen de sprekers en de aanwezige coöperaties
– 12u30: Napraten met een drankje

 • Sessie 2: 19/10/2019 Winst en meerwaarde: samen op zoek naar de zeven verschillen tussen een aandeel van een coöperatieve vennootschap en een aandeel van een naamloze of besloten vennootschap.

Winst en meerwaarde: coöperatieve splijtzwammen?

In een coöperatie is geld de dienaar en niet de heerser. Daarover is zowat iedereen het eens. Minder eensgezindheid is er over een reeks heikele, maar concrete kwesties, die zowat in elke coöperatie aan de orde zijn.

  • Is de uittreding van een vennoot met zijn scheidingsaandeel aan nominale waarde een heilig coöperatief principe of kunnen we een uittreding aan boekhoudkundige waarde in sommige gevallen ook door de vingers zien? En zo ja, moet het beleid omtrent het scheidingsaandeel dan voor alle categorieën van vennoten hetzelfde zijn?
  • Is het klassiek dividend van 6% een correcte vergoeding van risicokapitaal of  buitensporig in tijden van historisch lage rente?
  • Is vrijwilligerswerk in een coöperatie als bijdrage aan het bedrijfsresultaat op sociaal vlak een vernieuwing of forse stap terug richting 19deeeuw?  Is de nieuwe inbreng in nijverheid een alternatief voor gratis arbeidsprestaties?
  • Hoe zat het nu weer met de coöperatieve restorno als alternatief voor een dividenduitkering?

Over deze en vele andere vragen hopen we u aan de hand van onze specialisten en vooral praktijkcases een aanzet tot antwoord te geven.

Programma

– 09u00: Ontvangst met koffie
– 09u30: Verwelkoming en situering: Alain Clauwaert – voorzitter AnseeleFonds
– 09u45: Technische bedrijfseconomische situering: Bart Van Gijsel – economische raadgever Febecoop
Download hier de presentatie: 1 – Bart Van Gijsel
– 10u05: 2-gesprek met moderator Peter Bosmans – directeur Febecoop: a- praktijkcase COOP Apotheken: Marc Standaert – directeur COOP Apotheken & b- praktijkcase CHOCO: Steven Pauwels – zaakvoerder CHOCO relatiebouwers
– 10u45: Wat zegt het nieuwe wetboek van vennootschappen: Peter Bosmans – directeur Febecoop
Download hier de presentatie: 2 – Peter Bosmans

– 11u00: Pauze
– 11u15: Kritische reflectie: Prof. Dr. Koen Schoors – Economisch professor Universiteit Gent
Download hier de presentatie: 3 – Koen Schoors
– 11u45: Dialoog tussen de sprekers en de aanwezige coöperaties
– 12u30: Napraten met een drankje

 • Sessie 3: 16/11/2019 Ledenbetrokkenheid: in het coöperatieve woordenboek komt ledenbetrokkenheid pas na creativiteit en doorzettingsvermogen.

Ledenbetrokkenheid: evident maar lang niet vanzelfsprekend!

Is het jou ook al opgevallen dat liefst vier van de zeven coöperatieve principes (ICA-principes) naar ledenbetrokkenheid verwijzen? “Het vrijwillig en open lidmaatschap”, “de democratische controle door de leden”, “de economische participatie van de leden” en “opleiding en vorming van de leden”.

Het is precies met dit aspect dat de coöperaties zich onderscheiden van de klassieke “kapitalistische initiatieven”. Deze mikken voornamelijk op aandeelhouders wiens relatie met de onderneming eruit bestaat dat zij financieren en in ruil hiervoor op een liefst zo hoog mogelijk rendement rekenen.

In een coöperatie daarentegen worden de vennoten gedefinieerd aan de hand van hun zogenaamde dubbele identiteit. De vennoten zijn net als klassieke aandeelhouders eigenaar van hun vennootschap die ze controleren, zij het dan op een democratische manier waarbij hun zeggenschap niet recht evenredig is met hun financiële inbreng, maar elke vennoot exact 1 democratische stem heeft. Maar daarnaast zijn ze vooral gebruikers van de coöperatie: de vennootschap is een economisch instrument om aan hun noden en verwachtingen te voldoen. Logisch dus dat ledenbetrokkenheid een kernbegrip in het coöperatieve woordenboek is.

Toch is dat allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want de graad van ledenbetrokkenheid meet je niet alleen op basis van de inspanningen die de coöperatie dag in, dag uit voor haar leden doet. Maar evengoed aan de hand van de bereidheid van de leden om bij te dragen tot het welzijn van de coöperatie: “Ask not what your cooperation can do for you—ask what you can do for your cooperation”, om de goede oude Kennedy te parafraseren.

In deze inspiratiesessie over ledenbetrokkenheid staat logischerwijze jouw betrokkenheid centraal!

Programma

– 09u00: Ontvangst met koffie
– 09u30: Verwelkoming en situering: Alain Clauwaert – voorzitter AnseeleFonds
– 09u45: Wat zegt het nieuwe wetboek van vennootschappen: Peter Bosmans – directeur Febecoop
Download hier de presentatie: 1 – Peter Bosmans
– 10u15: Ledenbetrokkenheid en het “commons” (gemeenegronden) analysemodel: Prof. Dr. Tine De Moor – Professor Sociale en Economische Geschiedenis aan Universiteit Utrecht
Download hier de presentatie: 2 – Tine De Moor

– 11u00: pauze
– 11u15: Interactieve gesprekken aan de hand van 2 cases: Energent: John Vandaele – algemene coördinatie en communicatie & De Vroente / De Kollebloem: Ruben Segers – bestuurder; moderator : Prof. Dr. Tine De Moor – Professor Sociale en Economische Geschiedenis aan Universiteit Utrecht
– 12u15: Feedback uit de zaal en afsluitwoord: Alain Clauwaert – voorzitter AnseeleFonds
– 12u30: Napraten met een drankje

Tot binnenkort!

Alain Clauwaert
Voorzitter Anseelefonds
anseelefonds@gmail.com

Anseelefonds in samenwerking met Coöperatief Gent, de community van de Gentse coöperaties, en met:


Wat is het Anseelefonds?

Het Anseelefonds heeft als missie om de coöperatieve waarden en principes ruim te verspreiden. Het fonds put haar inspiratie uit de realisaties van één van de voormannen uit de arbeidersbeweging: Edward Anseele.

Met de Vooruit stond hij aan de wieg van de Gentse coöperatieve beweging. Onder zijn impuls groeide Vooruit tot een waar industrieel imperium dat tot ver buiten de landsgrenzen navolging kreeg als een tegengewicht voor kapitalistische ondernemingen.