OPROEPING ALGEMENE VENNOTENVERGADERING CVBA COOP-APOTHEKEN D.D. 26.06.2020

OPROEPING ALGEMENE VENNOTENVERGADERING CVBA COOP-APOTHEKEN D.D. 26.06.2020
12 juni 2020 @Maxime

OPROEPING ALGEMENE VENNOTENVERGADERING CVBA COOP-APOTHEKEN

D.D. 26.06.2020

Beste Vennoten,

De algemene vennotenvergadering gaat door op vrijdag 26 juni 2020 om 19u00. Ditmaal door corona-virus uitzonderlijk via digitale manier.

Gelieve uw aanwezigheid vooraf te bevestigen via een mail naar algemenevergadering@coopapotheken.be met vermelding van uw naam en vennotennummer.

Met als agenda:

 1. Verslag van de raad van bestuur over de werking van de vennootschap tijdens het boekjaar 2019 en verslag van de raad van bestuur van de consolidatiebalans
 2. Jaarrekening per 31 december 2019 en geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2019
 3. Verslagen van de commissaris
 4. Goedkeuring van:
  4.1 verslag van de Raad van Bestuur en de commissaris
  4.2 jaarrekening per 31 december 2019
  4.3 geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2019
  4.4 winstverdeling
 5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
 6. Benoemingen en ontslagen
  6.1 Aanstelling nieuw lid Raad van Bestuur: Wouter Vermeylen
  6.2 Afscheid bestaande leden Raad van Bestuur: Daan Schalck, Rony Borghart, Martin Willems
  6.3 Herbenoeming bestaande leden Raad van Bestuur: Tine De Moor
 7. 2,5€ vennotenaandeel onmiddellijk volstorten als -250 punten bij start, in plaats van 4 jaar lang elk jaar -63 punten vennotenaandeel. Het vennotenaandeel krijgt men terug als men de vennootschap verlaat.
 8. Toelichting bij de werking van COOP Apotheken tijdens de Corona crisis
 9. Open gesprek over corona en relatie van vennoten bij de coöperatie

Met vriendelijke groet
COOP-apotheken CVBA