Oproeping algemene vennotenvergadering

Oproeping algemene vennotenvergadering
7 november 2018 mjoye

De algemene vennotenvergadering gaat door op dinsdag 20 november 2018 om 9u00 in het Advocatenkantoor Notas, Kouter 27 te 9000 Gent.
met als agenda:

  1. Voorstelling, lezing en onderzoek van het fusievoorstel gezamenlijk opgesteld door de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen
  2. Fusie, door overneming door de cvba “COOP-APOTHEKEN”, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ESTFARMA”, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Nieuwevaart 151, ondernemingsnummer 0833.750.137.
  3. Fusie, door overneming door de cvba “COOP-APOTHEKEN”, van de naamloze vennootschap “APOTHEEK TUYPENS”, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Houtbriel 15, ondernemingsnummer 0413.964.623,
  4. Fusie, door overneming door de cvba “COOP-APOTHEKEN”, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “APOTHEEK VANDENBOSSCHE”, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Nieuwevaart 151, ondernemingsnummer 0885.664.339
  5. Fusie, door overneming door de cvba “COOP-APOTHEKEN”, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “APOTHEEK WILDEMEERSCH”, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Nieuwevaart 151, ondernemingsnummer 0875.125.090
  6. Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie
  7. Kwijting aan de zaakvoerders, de bestuurders en de commissarissen van de overgenomen vennootschappen.
  8. Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten.