OPROEPING ALGEMENE VENNOTENVERGADERINGEN 25 juni 2021

OPROEPING ALGEMENE VENNOTENVERGADERINGEN 25 juni 2021
10 juni 2021 @Maxime

OPROEPING ALGEMENE VENNOTENVERGADERINGEN

CV VOORUIT NR 1 – COOP-APOTHEKEN – IMMOCOV – SERVICOV – PHARMA SERVICE – ONLINEPHARMABOX – FARMALINE – APOTHEEK TUYPENS

D.D. 25.06.2021

De algemene vennotenvergaderingen gaan door op vrijdag 25 juni 2021 virtueel via teams:

 • 18u00: NV APOTHEEK TUYPENS
 • 18u10: BV FARMALINE 
 • 18u20: BV ONLINEPHARMABOX
 • 18u30: BV PHARMA SERVICE
 • 18u40: CV SERVICOV
 • 18u50: CV IMMOCOV
 • 19u00: CV COOP-APOTHEKEN
 • 19u20: CV VOORUIT NR 1

met als agenda:

 1. Verslag van de raad van bestuur over de werking van de vennootschap tijdens het boekjaar 2020 en verslag van de raad van bestuur van de consolidatiebalans
 2. Jaarrekening per 31 december 2020 en geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2020
 3. Verslagen van de commissaris
 4. Goedkeuring van:
  • verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris
  • jaarrekening per 31 december 2020
  • geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2020
  • winstverdeling
 5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
 6. Benoemingen en ontslagen
  • Afscheid van Marijke Mahieu als bestuurder
  • Verlenging mandaat Ralph Corbey als bestuurder

Wenst u aanwezig te zijn? Registreer u dan via jesmina@coopapotheken.be en u zal de inbelgegevens ontvangen.