Wanneer stress dreigt om te slaan…

Wanneer stress dreigt om te slaan…
10 december 2019 @Maxime

Onze vorige blog over ‘stress en burn-out’ bracht heel wat teweeg. De infoavond die we eraan koppelden maakte het onderwerp nog verder bespreekbaar. Anna Van Den Dooren maakte een verslag van een boeiende avond vol nuttige tips over omgaan met stress en burn-out.

Meer weten over de relatie tussen stress en burn-out? Fris hier je geheugen op. >>

Stress is levensnoodzakelijk

We schreven het al: ieder mens ervaart stress. Meer nog; elk levend wezen heeft stress nodig om te leven en te presteren. Stress kan heel intens zijn, maar is gelukkig meestal van korte duur. Dat is maar goed ook, want langdurige of chronische stress kan schade berokkenen, zowel emotioneel als fysiek.

“We vonden het als apothekers heel belangrijk om dit maatschappelijk relevant thema aan te kaarten op onze klant-coöperantenavond op 13 november in De Vooruit”, zegt Anna Van Den Dooren, “De talrijke aanwezigen gaven ons duidelijk gelijk. Er is duiding nodig om het taboe over burn-outs te doorbreken. Als eerstelijnshulpverstrekkers vinden wij het onze plicht om patiënten te coachen richting een gezonder leven.”

Pak je stress aan

COOP-partners Biocure (Qualiphar) en Statusflow onderbouwden de avond met wetenschappelijke verklaringen en gaven praktische tips om met stress om te gaan. Allereerst pleitte An De Mulder van Qualiphar om het taboe te doorbreken en burn-out te beschouwen als een fysieke ziekte in plaats van een puur psychologische. De vermoeidheid die je na of tijdens een stresserende periode plots voelt, kent wel degelijk een fysieke oorzaak.

De juiste voedingssupplementen kunnen je helpen deze vermoeidheid te lijf te gaan. Ook wil An De Mulder een lans breken voor lef in moeilijke tijden. Voel je je fysiek en mentaal uitgeput? Trek dan aan de alarmbel in plaats van jezelf te beschuldigen of het weg te lachen. “Chronische stress kan wel degelijk dodelijk zijn. Voor een te hoge bloeddruk ga je toch ook naar de dokter en neem je medicatie?” zegt An De Mulder.

Van stress naar burn-out

Nele De Peuter van Status Flow gaf duiding over wat stress is, hoe we ermee kunnen omgaan en welke rol bedrijven hierin kunnen spelen. De Peuter gaf een interactieve lezing met afwisseling tussen theorie en praktijk. Via een poll werden stellingen geponeerd.

  • Voor sommigen is het niet belangrijk om leven en werken in balans te hebben. Zij hebben van hun hobby hun beroep gemaakt. (niet waar)
  • Mannen hebben meer kans op burn-out dan vrouwen. (niet waar)
  • De symptomen van burn-out en depressie zijn erg gelijkend, de oorzaak is verschillend. (waar)
  • Stress lokt een heftige fysieke reactie uit, zowel bij reëel levensgevaar als bij een psychische dreiging. Bij de eerste dreiging is die reactie erg nuttig, bij psychisch gevaar erg storend. (waar)

Vooral die laatste stelling opende heel wat ogen. Een psychologische dreiging is chronischer en moeilijker weg te nemen. Toch maakt je lichaam dezelfde hormonen aan. In een vorige blog lees je alles over cortisol.

“Om ervoor te zorgen dat stress geen uitputtende werking heeft, moeten we tijd nemen om te ontstressen”, licht Nele De Peuter toe, “want langdurige stress heeft een negatief effect op het cardiovasculair systeem. Tevens is het ook van belang om te beseffen dat stress een zeer persoonlijke ervaring is en dat omgaan met stress een levenslang leerpad is.”

Evolutie van stress doorheen de tijd

Een burn-out heb je niet plotseling, al is het vaak moeilijk om het te zien aankomen. Bewust omgaan met langdurige stress kan je helpen om de verschillende stappen te herkennen en tijdig actie te ondernemen.

Eerste fase: balans

In deze eerste fase is er weinig aan de hand. Je ervaart geen stresssymptomen en hebt een goede balans tussen stressoren (dingen die stress veroorzaken) en energiebronnen (dingen die rust geven). Als je stress ervaart is dit tijdelijk en blijft die niet langer dan enkele uren nazinderen.

Tweede fase: stress

We spreken van stress als je last hebt van tijdelijke klachten. Je hebt weinig tot geen tijd om uit te rusten en voelt vermoeidheid opkomen. Als je in deze fase tijdig ingrijpt en enkele dagen tijd neemt om te recupereren, kun je hier snel en volledig van herstellen.

Derde fase: overspanning

Door omstandigheden kon je je stress niet couperen en voel je de energie weglopen. De symptomen en klachten stapelen zich op, je vermoeidheid stijgt. Het is belangrijk om enkele weken rust in te bouwen als je een burn-out wil vermijden.

Vierde fase: burn-out

Je “batterij” is nu helemaal leeg. Je hebt geen weerstand meer, fysiek of mentaal en vertoont de typische kenmerken van een burn-out. Hiervan herstellen kan meerdere maanden in beslag nemen.

 

De belangrijkste boodschap van Nele De Peuter is dan ook: “grijp in als je batterij nog goed volgeladen is. Je zal de reserves die je opbouwt vroeg of laat nodig hebben.”

“Ontstressen hoeft ook geen opgave te zijn”, vult Anna Van Den Dooren aan, “ons publiek gaf eenvoudige tips als wandelen, sporten, afspreken met vrienden, muziek luisteren, yoga, ademhalingsoefeningen, slapen… om stress te bestrijden.”

Wegens succes verlengd

Gezien het grote succes wordt er in het najaar 2020 een vervolg gebreid aan deze avond. Deze infoavond zal voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor de klanten-coöperanten die niet aanwezig konden zijn op 13 november 2019.

We houden jullie op de hoogte via social media en toekomstige blogs!

 

Als eerste op de hoogte blijven? Schrijf je nu in als ambassadeur!